Autoři | SQWIN - průvodce sociálními službami
SQWIN - Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky


Autoři

Počítačový informační systém SQWIN byl vyvinut týmem autorů. V SQWIN pro pobytová zařízení sociálních služeb pracovali:

  • JUDr. Pavel Čámský - autor působí jako právník se zaměřením na sféru sociálních služeb, lektor a konzultant SQ, vede rubriku Právní poradna v časopise Sociální služby, vydávaném APSS ČR, spoluautor „Manuálu pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb“ a publikace „Tvorba a zavádění Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb“.
  • Jiří Horecký, B.A. et B.A. (Hons) - Působí v sociálních službách od r. 1999 – jako ředitel Farní charity v Táboře (kontaktní centrum pro drogově závislé, asistenční služba, dobrovolnické centrum), od r. 2004 pracoval jako ředitel G-centra Tábor (domov pro seniory, pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby, noclehárna, azylový dům pro ženy a matky s dětmi, středisko sociálních služeb), v r. 2007 byl zvolen prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a tuto funkci vykonává od r. 2008 na plný úvazek. V r. 2006 byl guvernérem mezinárodní neziskové organizace Kiwanis International pro Českou republiku a Slovensko, založil několik neziskových organizací. Je členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace (a předsedou pracovní skupiny pro bydlení seniorů a rezidenční služby), členem komise pro rozvoj sociálních služeb MPSV ČR, od r. 2008 ředitelem sociální sekce Unie zaměstnavatelských svazů ČR, členem dalších expertních skupin a vyjednávacích týmů a držitelem ceny Osobnost roku 2007 v sociálních službách.
  • PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová - lektorka a inspektorka kvality sociálních služeb. Spoluautor knihy "Tvorba a zavádění standardů kvality sociálních služeb".
  • Bc. Jan Sembdner - absolvent Vysoké školy finanční a správní, obor Veřejná správa. Nyní působí na pozici výkonný ředitel Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Od roku 2002 v sociálních službách. Působil v několika zařízeních pobytových sociálních služeb typu ÚSP jako ekonomický ředitel a vedoucí úseku sociální péče. Tři roky na pozici ředitel příspěvkové organizace poskytující pečovatelskou a odlehčovací službu pro 1.500 uživatelů. Současně působí jako konzultant SQ v několika zařízeních sociálních služeb a jako lektor a manažer sociálních služeb. Má rozsáhlé zkušenosti s managementem sociálních služeb a je spoluautorem dvou manuálů tvorby a zavádění standardů kvality. Působí současně jako místopředseda dozorčí rady komerčního zdravotnického zařízení (akciové společnosti).
  • Petr Zajíc - počítačový expert s více než desetiletou praxí v segmentu vývoje systémů pro sociální služby. Autor PC IS Pečovatelská služba.

SQWIN pro terénní zařízení sociálních služeb vytvářeli:

  • Ing. Renata Kainráthová
  • Ivana Bohatá
  • Mgr. Marie Jarošová